Policy Fellowship

Arbejder du med grøn omstilling eller teknologisk udvikling og den omfattende digitalisering af samfundet? Savner du muligheder for fordybelse og nye perspektiver? Så kan du blive policy fellow ved MaryCentret og over 10 måneder få en unik adgang til tværfaglig og forskningsbaseret ekspertise.

I arbejdet med samfundets store udfordringer oplever mange et behov for tværgående og fagligt robust viden, som kan inspirere til nye løsninger – men i en travl hverdag kan det være svært at finde tiden og de rette anledninger til at opsøge nye indsigter.

Derfor har du mulighed for at søge om at blive policy fellow ved MaryCentret (ansøgningsformularen er nu lukket). Vores mission er at bidrage til nye måder at bygge bro mellem forskning og praksis på, og vores Policy Fellowship er et fleksibelt, professionelt udviklingsprogram, der giver dig mulighed for en dybere forståelse af de samfundsudfordringer, du arbejder med. Programmet er inspireret af et lignende tilbud på University of Cambridge og er en ny model i en dansk kontekst. Det henvender sig til dig, der arbejder i erhvervsliv, civilsamfund, den offentlige sektor eller filantropi, og hvis arbejde er strategisk og påvirker beslutningstagningen i din organisation.

Som policy fellow får du mulighed for at forbinde forskning og praksis gennem et tæt og gensidigt samarbejde med universitetets eksperter fra særligt de samfundsfaglige og humanistiske fakulteter. Du formulerer et eller flere problemer, hvor du er på udkig efter ny inspiration til, hvordan du kan gå til dem. Så sørger vi for, at du får mulighed for at møde en række af universitetets eksperter, som kan komme med nye perspektiver på det, du arbejder med i din hverdag. Gennem mødet med dig får forskerne samtidig praktisk viden om den policyverden, du bevæger dig i, og du får mulighed for at bygge nogle stærke og blivende relationer med universitetets eksperter og de andre policy fellows.

Programmet er finansieret af Realdania og er betalingsfrit for policy fellows. Vi forventer, at du deltager aktivt. Policy fellows udvælges gennem en ansøgningsproces (obs. ansøgningsprocessen er færdig for programmet 2023 – 24).

Individuelle ekspertmøder og kollektiv erfaringsudveksling

Programmet er indrettet, så du over 10 måneder, fra september til juni, kan få ny inspiration og inputs til konkrete udfordringer, som du selv formulerer ved programmets start. Vi tilrettelægger programmet, så det passer ind i en travl hverdag. Hver måned har du 1 – 2 møder, og her får du både en række individuelle møder med universitetets eksperter, netværksmøder med de andre policy fellows og inspirationsmøder, herunder aktiviteter ud af huset. Vi arbejder sammen med University of Cambridge og tilrettelægger bl.a. aktiviteter i samarbejde med deres Centre for Science and Policy.

Programmet afsluttes med udarbejdelsen af et produkt, hvor du reflekterer over de nye indsigter, du har fået, og hvordan du kan bruge dem fremadrettet i dit policyarbejde – fx hvis du skal videreudvikle strategien i din organisation, inspirere medarbejdere og kollegaer med ny viden eller finde nye, konkrete løsninger på centrale faglige udfordringer.

Ekspertspor

Inspirationsspor

Netværksspor

  • Individuelle møder med universitetets eksperter
  • Nye og tværfaglige perspektiver på dit arbejde
  • Skræddersyet til dine spørgsmål 
  • Fælles møder med universitetets eksperter
  • Indblik i nogle af de nyeste dagsordener, forskningen sætter inden for forskellige discipliner
  • Aktiviteter ud af huset
  • Netværksmøder med alle policy fellows
  • Sparring omkring dit afsluttende produkt
  • Indsigt i andres arbejde med lignende udfordringer

Efter programmets afslutning får du mulighed for at blive en del af vores alumnenetværk. I 2022–23 har vi afprøvet programmet som pilotprojekt med fokus på et overordnet tema om den grønne omstilling. Du kan her læse mere om de policy fellows og forskere, der er med i programmet i 2022–23 (OBS – det er ikke nødvendigvis de samme forskere, der er med i programmet næste år, da forskerne bliver inviteret til at være med i programmet på baggrund af de spørgsmål, du stiller som policy fellow).

To tematiske spor i programmet

Du kan søge om et policy fellowship inden for et af følgende to temaer: Grøn omstilling eller digitalisering / teknologi (obs. vi tager nu ikke mod flere ansøgninger til programmet i år). Hvert policy fellowship er unikt og afhænger af de spørgsmål, du stiller. Du har både mulighed for at dykke ned i specifikke områder, du arbejder med til daglig, eller træde ud af din vante rolle og tage problemstillinger op, som har et mere langsigtet perspektiv. Du vurderer selv, hvilke spørgsmål der er mest relevante for dig, så længe de har sammenhæng med et af de to overordnede temaer.

 

Du søger en plads på et af dette års to Policy Fellowships ved at udfylde den korte ansøgningsformular senest den 10. maj 2023 (ansøgningsformularen er nu lukket). En udvælgelseskomité med repræsentanter fra de Samfundsvidenskabelige, Juridiske, Humanistiske og Teologiske fakulteter udvælger 5 -10 policy fellows per tematiske fokus.

Hvis du får en plads på dette års Policy Fellowship, begynder vi i juni måned at planlægge dit forløb sammen med dig. Her lægger vi vægt på at udnytte de rige muligheder for faglig bredde, vi har på de humanistiske og samfundsfaglige fakulteter, og sikre et match, der både er værdifuldt for dig og for de forskere, du møder.

 

 

Hvornår er det? Programmet løbet fra september 2023 – juni 2024. Forud for programmets start holder vi i løbet af juni måned et møde med hver policy fellow.

Hvor meget tid skal jeg bruge på det? Du vil skulle deltage i tre netværksmøder, som kræver let forberedelse. Derudover er der i inspirationssporet cirka fire – fem møder, som ikke kræver forberedelse. I ekspertsporet mødes du individuelt med fem – seks forskere. Disse møder kræver let forberedelse, og her lægger vi stor vægt på det gensidige samarbejde mellem forsker og policy fellow. Endelig forventer vi, at du lægger et stykke arbejde i dit afsluttende produkt, hvis form og længde vi aftaler med dig ved programmets start.

Hvad er det afsluttende produkt? Det afsluttende produkt er et kortere, skriftligt produkt, hvis ramme og indhold hver policy fellow aftaler med MaryCentret, så det bedst muligt tilpasses de konkrete problemstillinger og mulighedsrum, som den enkelte policy fellow arbejder inden for. F.eks. kan det have form af et strategioplæg, et policy brief, en artikel, en case-beskrivelse eller lignende. Produktet skal blandt andet indeholde en refleksion over de nye forskningsbaserede perspektiver, programmet har givet, og hvordan du kan arbejde videre med dem.

Hvor foregår det? Størstedelen af de fælles og individuelle møder foregår i MaryCentret, Øster Farimagsgade 3, 1353 København K. Du har også mulighed for at få stillet et kontor til rådighed i MaryCentret.

Hvem kan søge? Ansatte, der arbejder med enten grøn omstilling eller teknologisk udvikling/ digitalisering i den offentlige sektor, erhvervslivet, civilsamfundet eller filantropien, og hvis arbejde er strategisk og påvirker beslutningstagningen i deres organisation.

Hvordan søger jeg? Du søger en plads på et af de to Policy Fellowships ved at udfylde ansøgningsformularen.

Hvornår skal jeg søge? Senest onsdag den 10. maj klokken 23.59.

Hvornår får jeg svar? Du får svar på din ansøgning i slutningen af maj.

Hvad koster det? Programmet er finansieret af Realdania og betalingsfrit for policy fellows.