Policy Fellows 2022-2023

MaryCentret har udvalgt ni Policy Fellows, som hver især følger et skræddersyet program, der er tilpasset deres arbejde med den grønne omstilling. De indgår i et netværk med en række af universitetets eksperter, hvor fellows og forskere kan dele tværfaglig og tværsektoriel viden og erfaringer om den grønne omstilling.

Line Berg Madsen, advokat og partner Kammeradvokaten

Line Berg Madsen, Partner i Poul Schmith/ Kammeradvokaten

Line har 15 års erfaring inden for bæredygtighed i relation til compliance, regulering og implementering blandt investorer, finansielle virksomheder og industrielle virksomheder. 

Gennem sit fellowship (delt med Sune Fugleholm) ønsker Line at tilføre sin virksomhed den seneste tværfaglige viden om klimaudfordringerne, for at få indblik i de forskellige sammenhænge mellem klimaudfordringer og mulige reguleringsformer med særligt fokus på økonomiske og sociale aspekter af den grønne omstilling

Sune Fugleholm

Sune Fugleholm, Partner i Poul Schmith/ Kammeradvokaten

Sune rådgiver statslige energi-, miljø- og klimamyndigheder i relation til regulatoriske spørgsmål, herunder både fremtidig regulering og anvendelse af eksisterende regulering. Han har i mere end 20 år rådgivet statslige myndigheder om særligt energiretlige spørgsmål. Gennem sit fellowship (delt med Line Berg Madsen) ønsker Sune at tilføre sin virksomhed den seneste tværfaglige viden om klimaudfordringerne for at få indblik i de forskellige sammenhænge mellem klimaudfordringer og mulige reguleringsformer med særligt fokus på økonomiske og sociale aspekter af den grønne omstilling.

Anna Jönsson

Anna Jönsson, Fuldmægtig, Økonomiforvaltningen, Københavns Kommune

 Anna arbejder med mad og klima i Københavns Kommune. Som projektleder for kommunens Mad- og Måltidsstrategi, arbejder hun med omlægning til klimavenlige offentlige måltider, og for et bedre fødevaresystem i og omkring byen. Tidligere har Anna arbejdet med bæredygtig byudvikling i C40. Hun har en master i Urban Governance fra SciencesPo Paris. Annas fascination for fødevaresystemer har blandt andet taget hende til Brasilien, hvor hun har arbejdet med malkningssystemer, og til Kalø, hvor hun har gennemført et grundforløb i økologisk landbrug.

I sit fellowship udforsker Anna fremtidens bæredygtige fødevaresystemer med fokus på, hvordan Københavns Kommune kan være en vigtig aktør i en grøn omlægning af det danske fødevaresystem.

Anne Thomasson, kontorchef Energi- og Forsyningsministeriet

Anne Thomassen, kontorchef, Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet

Anne har en kandidat i statskundskab fra Københavns Universitet og i internationale relationer fra Sorbonne. Hun er aktuelt ved at videreuddanne sig på Copenhagen Business School, hvor hun læser HD-fag i finansiering. Anne har beskæftiget sig med grøn omstilling i mere end 10 år og har særligt fokus på grøn innovation, nye forretningsmodeller og politikudvikling. Tidligere har hun arbejdet med grøn omstilling i bl.a. Erhvervsministeriet og Danmarks Grønne Investeringsfond og beskæftiget sig med krydsfeltet mellem erhvervspolitik, adgang til kapital og grøn omstilling. Nu arbejder Anne som kontorchef i Klima-, Energi- og Forsyningsministeriets departement i et kontor med fokus på politikudvikling, hvor der bliver arbejdet med forskellige dagsordener lige fra data og forbrugsbaseret klimaaftryk til energieffektiviseringer og adfærd.

I sit fellowship fordyber Anne sig i bredt anvendelig viden om den grønne omstilling, som vil være til fælles gavn for forbrugere, virksomheder og den offentlige sektor.

Cecilie Fenger Michaelsen

Cecilie Fenger Michaelsen, Teamleder, Kontoret for Grønt Diplomati og Klima, Udenrigsministeriet

Cecilie leder teamet for globale klimaambitioner i Udenrigsministeriets kontor for Grønt Diplomati og Klima. Hun brænder for at bidrage til mere ambitiøse globale klimaambitioner og har i sit team ansvar for Udenrigsministeriets engagement i helt centrale politiske processer i relation til den grønne omstilling, herunder COP-forhandlingerne, EU’s Fit-for-55, Danmarks klimadiplomati samt energiforsyning- og sikkerhed. 

I sit fellowship udforsker Cecilie måder, hvorpå man kan få øget international opbakning til at accelerere den grønne omstilling og sikre, at andre kriser ikke bremser den grønne omstilling. 

Christine Lunde Rasmussen

Christine Lunde Rasmussen, Markedsleder, Socialt retfærdig grøn omstilling, Rambøll Management Consulting 

Som markedsleder for socialt retfærdig grøn omstilling yder Christine strategisk rådgivning for aktører i offentlig og privat sektor, filantropi og civilsamfund med fokus på bæredygtighed og den tredobbelte bundlinje. Med en baggrund som sociolog har Christine mere end 10-15 års erfaring med analyse- og vidensprodukter, evaluering, effektmåling, procesfacilitering, kommunikation og formidling og har arbejdet på tværs af velfærdsområderne såvel som de tekniske områder. Christine har de seneste år haft ansvaret for at styrke samarbejdet om social bæredygtighed på tværs af Rambøll DKs (Henning Larsen Architects, Byggeri, Vand, Energi og Transport).

I sit fellowship udforsker Christine, hvordan den grønne omstilling påvirker samfundet, og hvordan vi kan balancere grøn omstilling med social retfærdighed og sikkerhed/kvalitet i services. Christine har særligt fokus på strategisk byudvikling og det byggede miljø samt på den folkelige forankring og adfærdsændring.

Sigrid Bjerre Andersen

Sigrid Bjerre Andersen, Klimapolitisk rådgiver i Globalt Fokus

Globalt Fokus er en platform for 80 udviklings-, humanitære og miljøorganisationer i Danmark. Sigrid har en baggrund i internationale udviklingsstudier og har været optaget af global klimaretfærdighed og klimadiplomati siden hun i 2008 deltog på sit første klimatopmøde. Sammen med medlemmerne i Globalt Fokus arbejder hun for et Danmark, der går forrest i en socialt retfærdig grøn omstilling med respekt for menneskerettigheder og beskyttelse af udsatte befolkningsgrupper i det globale Syd. Samtidig arbejder hun for, at den danske udviklingssektor selv gennemgår en grøn omstilling med fokus på CO2-reduktioner og klimatilpasning i organisationer, projekter og partnerskaber.

I sit fellowship arbejder Sigrid med lokalt ejerskab over den den grønne omstilling og undersøger blandt andet, hvordan lokal klimaviden fra for eksempel oprindelige folk, kvinder, piger og andre minoriteter i det globale Syd i højere grad kan inddrages, anvendes og afspejles i de internationale klimaforhandlinger.

Paolo Perotti

Paolo Perotti, Retschef i Miljøministeriet

Paolo har mere end 20 års erfaring fra centraladministrationen (Miljø- og energiministeriet, Miljøministeriet, Miljø- og Fødevareministeriet og nu igen Miljøministeriet) – med omdrejningspunktet natur, miljø og energi. Han har siddet i stillinger tæt på det politiske niveau (f.eks. ministeriets ledelsessekretariat og som ministersekretær for bl.a. Connie Hedegaard) og i stillinger med juridisk fagligt indhold. Paolo er nysgerrig, har et bredt udsyn og er internationalt orienteret. Han er endvidere ved at afslutte en efteruddannelse i ledelse og strategi på Cambridge University, Judge Business School.

I sit fellowship udforsker Paolo, hvordan Miljøministeriets regelværk kan understøtte den grønne omstilling med fokus på konkrete barrierer og fremtidige trends og muligheder. Derudover fordyber han sig i betydningen af den stigende anvendelse af international ret til sikring af klima og biodiversitet.

Niels Lund

Niels Lund, Vice President, Global Prevention and Health Promotion, Novo Nordisk

Niels er ansvarlig for Novo Nordisks globale programmer for forebyggelse og sundhedsfremme, herunder bynetværket Cities Changing Diabetes, som nu er til stede i mere end 40 byer verden over. Programmet fokuserer især på de sociale og kulturelle faktorer, som har betydning for risikoen for at udvikle svær overvægt og diabetes. Programmet samarbejder med klimaorganisationen C40 med henblik på at identificere de "co-benefits" i byplanlægningen, som både understøtter bedre sundhed og forbedret klima.

Niels er cand.polit fra Københavns Universitet og har en MBA fra George Washington University, Washington DC. Han er co-Chair for Health and Healthcare Strategy Officers’ Council i World Economic Forum (WEF) og er medlem af WEFs Global Future Council “Cities of Tomorrow”. Niels sidder også i bestyrelsen for Red Barnet, Danmark.

I sit fellowship arbejder Niels på anbefalinger til den private sektors indsats og bidrag til løsninger i krydsfeltet mellem klima og sundhed.