Vidensprojekter

Vi udvikler ny viden i samarbejde med forskere og aktører fra erhvervslivet, civilsamfundet og offentlige institutioner. MaryCentret driver selv en række projekter i samarbejde med andre partnere - og vi støtter også aktuelle forskningsprojekter med midler.