Religiøse råd og domstole i en dansk kontekst

Trossamfundet rådgiver og dømmer i mange konflikter og spiller en nøglerolle i spørgsmål om socialisering og disciplinering, om retssikkerhed, mægling og retlig integration af religion. Dog er det religiøse retsbegreb særligt  overset – både i praksis- og policy-henseende – i de svære og opsigtsvækkende sager om negativ social kontrol.

Højesteret

Projektet skal med sit tværfaglige udgangspunkt udvide forskningens blik for hvad religiøs ret egentlig er i en samfundskontekst. Projektet undersøger religiøse råd og domstole i den danske retstradition med henblik på at afklare juridiske og politiske spørgsmål. Med udgangspunkt i praksiserfaringer og udfordringer fra trossamfundet sigter projektet mod et nybrud i forståelsen af, hvad religiøs ret er og hvordan det produceres, som kan udfordre samtidige antagelser i forskning, offentlighed og politik.

Kerneaktiviteten er at skabe samarbejde mellem forskere, interessenter og myndigheder om en vidensproduktion, som både er policy- og praksisorienteret, især med blik for de socialt udsatte kvinder og unge i de religiøse konflikter og for de faglige medarbejdere, der i deres hverdag møder religionsretlige konflikter.

 

 

 

I løbet af projektet vil der blive eksperimenteret med et tværfagligt forum om religion og ret i Danmark, som efter deltagelse i tre workshops bl.a. skal producere en hvidbog, der på længere sigt vil danne grundlag for en større projektansøgning og videre forankring af det tværdisciplinære arbejde. Hvidbogen vil samle cases, som dokumenterer problemstillingen med relevante bidrag fra trosamfundet selv.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forskere/Gruppemedlemmer

Navn Titel Telefon E-mail
Søg i Navn Søg i Titel Søg i Telefon
Jacobsen, Brian Arly Lektor +4551302481 E-mail
Schultz-Knudsen, Mikele Postdoc +4535328091 E-mail
Vinding, Niels Valdemar Lektor +4551217682 E-mail

Støttet af

Projektet har modtaget en et-årig finansiering gennem MaryCentrets 'Seed money'-pulje 2022

Projekt: Religiøse råd og domstole i en dansk
kontekst

Periode:  Marts 2023 – marts 2024

Kontakt

Brian Arly Jacobsen

Brian Arly Jacobsen
Lektor
Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier