Digitale devices i undervisning – kan læring og trivsel styrkes
gennem reguleret brug?

På universiteter er studerendes teknologiske devices ofte en ureguleret og konstant medspiller, der både kan understøtte, men også udfordre undervisningsrummet. Læringsaspekter kan være påvirket af studerendes computerbrug og derfor vil projektet undersøge muligheden for at gentænke brug og regulering af devices.

Studerende på sin computer

Diskurser om digitale hjælpemidler i undervisningen domineres af ideer om fx ”digitale indfødte” og techno-optimisme. Dog debatteres det i stigende grad hvorvidt og hvordan de studerendes brug af devices bør reguleres, da multitasking på computeren kan være en distraktion for medstuderende og kan have negative konsekvenser for indlæringsproces.

Dette forskningsprojekt vil undersøge  undervisernes og de studerendes erfaringer og praksis omkring brug af devices i undervisningen. Herigennem vil vi undersøge lærings- og trivselspotentialet i regulering af brugen af digitale devices på universitets- og gymnasieniveau. Viden om de læringsmæssige og psykologiske implikationer, devices har, kan føre til anbefalinger om hvordan de kan bruges på bedst mulig vis gennem et idékatalog og udvikling af nye undervisningspraksisser. 

 

 

 

 

 

Gennem fænomenografiske, etnografiske og konversationsanalytiske undersøgelsesmetoder vil projektet undersøge studerendes opfattelse af undervisningen (særligt deres opfattelse af undervisningens læringsdesign), engagement i undervisningen (læringsaktivitet og relationsskabelse) og oplevet læringsudbytte ved hhv. reguleret og ikke-reguleret brug af devices. Dette har til formål at udvide vores forståelse af samspillet mellem individet, det sociale, det materielle og det pædagogiske i læringssituationer.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forskere/gruppemedlemmer

Navn Titel Telefon E-mail
Christina Fogtmann Fosgerau Professor +4535328642 E-mail
Johanna Falby Lindell Tenure Track Adjunkt +4535328384 E-mail
Katrine Ellemose Lindvig Tenure Track Adjunkt +4535320371 E-mail
Lian Malai Madsen Professor +4535328319 E-mail
Søren Beck Nielsen Lektor +4535335950 E-mail

Støttet af

Projektet har modtaget en et-årig finansiering gennem centrets 'Seed money'-pulje 2022

Projekt: Digitale devices i undervisning – kan læring og trivsel styrkes
gennem reguleret brug?

Periode:  September 2023- august 2024

Kontakt

Johanna Falby Lindell

Johanna Falby Lindell
Tenure track adjunkt
Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab