Kontakt

Centrets ansatte

Simon Kjær Hansen

Simon Kjær Hansen, Centerleder
Simon (f. i 1977) har frem til 2021 arbejdet som global direktør i den verdensomspændende klima- og byorganisation C40 Cities. Før det var han vicedirektør i Københavns Kommunes Teknik- og Miljøforvaltning med ansvar for blandt andet byplanlægning og bolig- og byfornyelsesområdet. Han har også arbejdet som embedsmand i Finansministeriet og i den engelske regerings Cabinet Office. Simon har som ekstern lektor på Københavns Universitet undervist i et fag om byer og bypolitik. Han er uddannet i statskundskab på Københavns Universitet og New School University i New York.

Ring til Simon: 35 32 35 17
Send en mail til Simon: shansen@samf.ku.dk

Sigrid Marie Lassen

Sigrid Marie Lassen, Manager of Networks
Sigrid leder centrets netværksteam og er ansvarlig for at etablere og organisere tematiske netværk mellem forskere og praktikere, herunder centrets Policy Fellowship og CPH Tech Policy Committee. Sigrid er uddannet cand.scient.pol fra Københavns Universitet og har desuden en master i byplanlægning fra Sciences Po Paris. Hun har tidligere arbejdet med blandt andet udenrigspolitik, menneskerettigheder og grøn byudvikling.

Ring til Sigrid: 93 56 53 35
Send en mail til Sigrid: sml@samf.ku.dk

Mikkel Bisgaard Petersen

Mikkel Bisgaard Petersen, Manager of Partnerships
Mikkel har ansvar for at udvikle centerets eksterne relationer og etablere formelle partnerskaber og bidrager til udviklingen af centerets strategi. Mikkel har en fortid hos det internationale klima- og bynetværk C40 Cities, Københavns Kommune og antikorruptions NGO'en Transparency International. Han har en kandidatgrad i globale studier og socialvidenskab fra RUC og har studeret og arbejdet i Berlin, Barcelona og London.

Ring til Mikkel: 35 32 56 43
Send en mail til Mikkel: mbp@samf.ku.dk

Brigitte Dragsted

Brigitte Dragsted ph.d., Manager of Research and Development

Brigitte driver centerets interne udviklings- og evalueringsarbejde, herunder design af formater for monitorering og læring og facilitering af arbejdet med Mary Centerets forretningsplan. Med halvdelen af sin tid er Brigitte desuden postdoc på et tværfagligt forskningsprojekt om strafferetssystemets håndtering af voldtægtssager efter den nye samtykkelovgivning. Brigitte er antropolog med en ph.d.-grad fra Institut for Politik og Samfund ved Aalborg Universitet. Hun har tidligere arbejdet med analyse og evaluering inden for international udvikling og menneskerettighedsfeltet.

Ring til Brigitte: 60 66 30 72
Send en mail til Brigitte: brigittedr@samf.ku.dk

Sofie Hviid

Sofie Hviid, Manager of Communication and Events
Sofie har ansvaret for centrets kommunikation og skal styrke synligheden af Mary Centrets arbejde. Sofie er uddannet journalist fra Roskilde Universitet og har specialiseret sig i formidling og kommunikation om klima. Hun har journalistisk erfaring fra flere store mediehuse , har været selvstændig konsulent i en årrække og samarbejdet med organisationer, virksomheder og regioner om klimaprojekter. Hun er ansat på deltid, da hun også er partner i virksomheden Klimajournalisterne.

Ring til Sofie: 26 71 93 36
Send en mail til Sofie: sofiehviid@samf.ku.dk

Anne Thomsen

Anne Thomsen, Centeradministrator
Anne er centerlederens (Simons) sparringspartner vedrørende alle dele af centerets administration og daglige ledelse af sekretariatet herunder økonomistyring, onboarding m.v. Anne kommer fra en stilling som PA for institutlederen på Institut for Statskundskab, har tidligere været centeradministrator på Center for Militære Studier og har erfaring fra stillinger i både offentlige og private organisationer samt en NGO. Anne har en BA fra Copenhagen Business School og i gang med at tage en Master i International Virksomhedskommunikation på Syddansk Universitet.

Ring til Anne: 35 32 40 83
Send en mail til Anne: at@samf.ku.dk

Maja Ejrnæs

Maja Ejrnæs, Project Manager
Maja er projektleder i forsknings- og formidlingsprojektet Copenhagen Change Academy samt netværket Copenhagen Impact Lab. Maja arbejder med metodeudvikling, og med at generere og formidle viden om forskning-praksissamarbejde. Maja har en baggrund som antropolog fra Københavns Universitet med speciale i praksisbaseret forskning, og hun har bred erfaring med procesfacilitering og tværfagligt samarbejde. Maja har tidligere arbejdet i krydsfeltet mellem unge, kunst og mental sundhed.

Ring til Maja: 23 68 03 66
Send en mail til Maja: mde@samf.ku.dk 

 

Lise Tjørring

Lise Tjørring, Forskningskonsulent
Lise er tilknyttet forsknings- og formidlingsprojektet Copenhagen Change Academy. Her arbejder hun med metodeudvikling inden for forskning-praksis-samarbejder. Det indebærer bl.a. indsamling og behandling af kvalitative data i en international kontekst og udvikling af målgruppespecifikke redskaber.

Lise har en forskningsbaggrund med speciale inden for energi- og miljøantropologi. Hun har lavet en erhvervsph.d. i samarbejde med et energiselskab og har derefter været postdoc på det humanistiske erhvervsforskningsprojekt HumanImpact og hos Center for Applied Ecological Thinking.

Ring til Lise: 21 86 19 17
Send en mail til Lise: alt@samf.ku.dk 

Lone Stahlfest Møller

Lone Stahlfest Møller, specialkonsulent 
Lone er projektleder for etablering af det nye Land-By-indeks, som Marycentret udvikler i samarbejde med Danmarks Statistik. Lone er ansat i Danmarks Statistik, hvor hun hidtil har arbejdet med dataindsamling og opbygning af nye statistikprodukter inden for uddannelsesstatistik. Lone har hele sit arbejdsliv beskæftiget sig med uddannelsesområdet og haft ansættelse i Undervisningsministeriet, styrelser, uddannelsesinstitutioner mm. Lone er uddannet cand. Techn. Soc. fra RUC.

Ring til Lone: 25 65 92 85
Send en mail til Lone: lmo@dst.dk 

Runa Bonnichsen Jørgensen

Runa Bonnichsen Jørgensen, netværksmedarbejder
Runa arbejder med at etablere og organisere netværk på tværs af forskere og praktikere inden for et bredt spektrum af temaer såsom den grønne omstilling og tech. Runa er uddannet cand.scient.anth på Københavns Universitet med specialisering i økonomisk antropologi, og hun har tidligere beskæftiget sig med bekæmpelsen af hvidvask i danske pengeinstitutter. Derudover med formidling af samfundsøkonomiske problemstillinger.

Ring til Runa: 35 32 88 50
Send en mail til Runa: rbj@samf.ku.dk 

Malthe Høy Jensen

Malthe Høy Jensen, Netværksmedarbejder

Malthe er tilknyttet centrets netværksteam, hvor han koordinerer og udvikler netværk mellem forskere og praktikere inden for temaer som grøn omstilling og digitalisering. Malthe er cand.mag. i Anvendt Filosofi med speciale i kultur- og sproganalyse, herunder med fokus på, hvordan adfærd og diskurser kan omsættes til læringsprocesser i tværfaglige miljøer. Han er uddannet fra Aalborg Universitet og Columbia University i New York, og har tidligere arbejdet med læringskulturer og samskabelse på uddannelsesområdet.

Ring til Malthe: 60 74 86 84
Send en mail til Malthe: mhj@samf.ku.dk

 

Ida Reimi Karahashi Rasmussen

Ida Reimi Karahashi Rasmussen, studentermedhjælper
Ida er involveret i udviklingen af centerets visuelle identitet og er med til at producere videoer, billeder og grafisk design til synliggørelsen af Mary Centeret. Hun læser en bachelor i Informationsstudier på Københavns Universitet og har tidligere studeret ved KBH Film og Fotoskole, hvor hun fik grundlæggende færdigheder inden for filmskabning, samt været kameraassistent hos diverse medieproduktionsvirksomheder. Derudover er Ida frivillig i Uniradioens videoredaktionen, hvor hun skaber videoer til radioens webindhold.

Ring til Ida: 35 32 77 43
Send en mail Ida: nmt174@samf.ku.dk

Line Lundgaard Kristoffersen

Line Lundgaard Kristoffersen, Studentermedhjælper
Line understøtter MaryCentrets arbejde med at organisere og etablere netværker mellem forskere og praktikere, særligt under temaerne tech og den grønne omstilling. Til dagligt læser hun statskundskab på Københavns Universitet, hvorigennem hun har taget et semester af sin bachelor på Sciences Po i Paris. Ved siden af sin stilling i MaryCentret arbejder hun som projektkoordinator for CSCD’s akademi for unge med særlig interesse i diplomati. Hun har tidligere været student på ledelsesgangen i Fødevareministeriet, hvor hun har fået et indblik i centraladministrationens virke. 

Ring til Line: 28 59 57 43
Send en mail til Line: vrt897@samf.ku.dk

Jonathan Eilert Raabjerg

Jonathan Eilert Raaberg, Studentermedhjælper
Jonathan læser antropologi på Københavns Universitet og er særligt interesseret i klima, demokrati og borgerinddragelse. Han arbejder sideløbende i et projekt, der søger at finde bedre måder at inddrage borgere i implementeringen af vedvarende energianlæg. Jonathan har tidligere været i praktik hos Akademiet for Social Innovation og har derudover været med til at starte den studenterdrevne musikforening på CSS.

Send en mail til Jonathan: tdr902@samf.ku.dk