Kontakt

Centrets ansatte

Simon Kjær Hansen

Simon Kjær Hansen, Centerleder
Simon (f. i 1977) har frem til 2021 arbejdet som global direktør i den verdensomspændende klima- og byorganisation C40 Cities. Før det var han vicedirektør i Københavns Kommunes Teknik- og Miljøforvaltning med ansvar for blandt andet byplanlægning og bolig- og byfornyelsesområdet. Han har også arbejdet som embedsmand i Finansministeriet og i den engelske regerings Cabinet Office. Simon har som ekstern lektor på Københavns Universitet undervist i et fag om byer og bypolitik. Han har en kandidatgrad i Statskundskab fra Københavns Universitet og har studeret på New School University’s Graduate Faculty of Political Science i New York.

Ring til Simon: 35 32 35 17
Send en mail til Simon: shansen@samf.ku.dk

Sigrid Marie Lassen

Sigrid Marie Lassen, Manager of Networks
Sigrid leder centrets netværksteam og er ansvarlig for at etablere og organisere tematiske netværk mellem forskere og praktikere, herunder centrets Policy Fellowship og CPH Tech Policy Committee. Sigrid er uddannet cand.scient.pol fra Københavns Universitet og har desuden en master i byplanlægning fra Sciences Po Paris. Hun har tidligere arbejdet med blandt andet udenrigspolitik, menneskerettigheder og grøn byudvikling.

Ring til Sigrid: 93 56 53 35
Send en mail til Sigrid: sml@samf.ku.dk

Mikkel Bisgaard Petersen

Mikkel Bisgaard Petersen, Manager of Partnerships
Mikkel har ansvar for at udvikle centerets eksterne relationer og etablere formelle partnerskaber og bidrager til udviklingen af centerets strategi. Mikkel har en fortid hos det internationale klima- og bynetværk C40 Cities, Københavns Kommune og antikorruptions NGO'en Transparency International. Han har en kandidatgrad i globale studier og socialvidenskab fra RUC og har studeret og arbejdet i Berlin, Barcelona og London.

Ring til Mikkel: 35 32 56 43
Send en mail til Mikkel: mbp@samf.ku.dk

Brigitte Dragsted

Brigitte Dragsted ph.d., Manager of Research and Development

Brigitte driver centrets interne udviklings- og evalueringsarbejde, herunder design af formater for monitorering og læring og facilitering af arbejdet med MaryCentrets forretningsplan. Med halvdelen af sin tid er Brigitte desuden postdoc på et tværfagligt forskningsprojekt om strafferetssystemets håndtering af voldtægtssager efter den nye samtykkelovgivning. Brigitte er antropolog med en ph.d.-grad fra Institut for Politik og Samfund ved Aalborg Universitet. Hun har tidligere arbejdet med analyse og evaluering inden for international udvikling og menneskerettighedsfeltet.

Ring til Brigitte: 60 66 30 72
Send en mail til Brigitte: brigittedr@samf.ku.dk

Sofie Hviid

Sofie Hviid, Manager of Communication and Events
Sofie har ansvaret for centrets kommunikation og skal styrke synligheden af MaryCentrets arbejde. Sofie er uddannet journalist fra Roskilde Universitet og har specialiseret sig i formidling og kommunikation om klima. Hun har journalistisk erfaring fra flere store mediehuse , har været selvstændig konsulent i en årrække og samarbejdet med organisationer, virksomheder og regioner om klimaprojekter. Hun er ansat på deltid, da hun også er partner i virksomheden Klimajournalisterne.

Ring til Sofie: 26 71 93 36
Send en mail til Sofie: sofiehviid@samf.ku.dk

Anne Thomsen

Anne Thomsen, Centeradministrator
Anne er centerlederens (Simon) sparringspartner vedrørende alle dele af centrets administration og daglige ledelse af sekretariatet herunder økonomistyring, onboarding m.v. Anne kommer fra en stilling som PA for institutlederen på Institut for Statskundskab, har tidligere været centeradministrator på Center for Militære Studier og har erfaring fra stillinger i både offentlige og private organisationer samt en NGO. Anne har en BA fra Copenhagen Business School og i gang med at tage en Master i International Virksomhedskommunikation på Syddansk Universitet.

Ring til Anne: 35 32 40 83
Send en mail til Anne: at@samf.ku.dk

Maja Ejrnæs

Maja Ejrnæs, Programleder
Maja er projektleder i forsknings- og formidlingsprojektet Copenhagen Change Academy samt netværket Copenhagen Impact Lab. Maja arbejder med metodeudvikling, og med at generere og formidle viden om forskning-praksissamarbejde. Maja har en baggrund som antropolog fra Københavns Universitet med speciale i praksisbaseret forskning, og hun har bred erfaring med procesfacilitering og tværfagligt samarbejde. Maja har tidligere arbejdet i krydsfeltet mellem unge, kunst og mental sundhed.

Ring til Maja: 23 68 03 66
Send en mail til Maja: mde@samf.ku.dk 

 

Lise Tjørring

Lise Tjørring, Forskningskonsulent
Lise er tilknyttet forsknings- og formidlingsprojektet Copenhagen Change Academy. Her arbejder hun med metodeudvikling inden for forskning-praksis-samarbejder. Det indebærer bl.a. indsamling og behandling af kvalitative data i en international kontekst og udvikling af målgruppespecifikke redskaber.

Lise har en forskningsbaggrund med speciale inden for energi- og miljøantropologi. Hun har lavet en erhvervsph.d. i samarbejde med et energiselskab og har derefter været postdoc på det humanistiske erhvervsforskningsprojekt HumanImpact og hos Center for Applied Ecological Thinking.

Ring til Lise: 21 86 19 17
Send en mail til Lise: alt@samf.ku.dk 

Upeka Abeynayake

Upeka Abeynayake, Senior Consultant, Partnerships & Development

Upeka arbejder med partnerskaber og har ansvaret for centrets seed fundingprogram, hvor udvalgte forskning-praksisprojekter årligt modtager bevilling fra centeret. Upeka er etnolog fra Københavns Universitet og har frem til 2023 arbejdet med branding, eksport og vækst af de danske kreative brancher for Udenrigsministeriet, Kulturministeriet, Erhvervsministeriet, Dansk Industri, Dansk Erhverv og Realdania. Herudover har hun designet og etableret House of Creative Denmark i BLOX og været kulturhusudvikler i Københavns kommunes Kultur- og Fritidsforvaltning. Tidligere har Upeka været medlem af Rådet for Menneskerettigheder og særlig rådgiver for UN Human Rights.

Ring til Upeka: 31194969

Send en mail til Upeka: upab@samf.ku.dk

 

Andrea Veggerby Lind

Andrea Veggerby Lind, Projektleder

Andrea er projektleder for ClimAct pilotprojektet og står for projektets befolkningsundersøgelser af holdninger og engagement i forhold til klimaforandringerne. Andrea har en baggrund i psykologi og kognitionsvidenskab og har en ph.d. fra Institut for Kommunikation på Københavns Universitet. Hendes forskning i klimakommunikation har særligt fokuseret på forbindelsen mellem politisk identitet og holdninger til klimakrisen.

Send en mail til Andrea: avl@samf.ku.dk

 

Asger Hans Thomsen

Asger Hans Thomsen, Videnskabelig Assistent

Asger er ansat ved ClimAct-projektet, hvor han har ansvare fori at "kortlægge" klimadebatten med digitale metoder. Han har en kandidat i sociologi ved Københavns Universitet, og har gennem sin kariere haft focus på kvantitative digitale metoder, deriblandt scraping, peer effects, netværksvisualisering og Machine learning. I sit professionelle virke har Asger fået erfaring med disse metoder ved forskellige forskningsprojekter ved Copenhagen Center for Social Data Science (SODAS) og DISTRACT-projektet. 

Ring til Asger: 20736778

Send en mail til Asger: aht@samf.ku.dk

Bente Sørensen

Bente Sørensen, Evalueringsmedarbejder

Bente deltager i centrets arbejde med planlægning, monitorering, evaluering og læring og støtter udviklingen af forskning-praksis-projekter. Bente er cand.scient.pol fra Københavns Universitet.  Hun har tidligere arbejdet med monitorering og evaluering i en dansk NGO, og som projekt manager indenfor FN-systemet med internationale udviklingsprojekter, fremme af menneskerettigheder (børn, unge og kvinders rettigheder) og verdensmål, institutionel kapacitetsopbygning og arbejdsmarkedsforvaltning.

Send en mail til Bente: bes@samf.ku.dk

Malthe Høy Jensen

Malthe Høy Jensen, Netværksmedarbejder

Malthe er tilknyttet centrets netværksteam, hvor han koordinerer og udvikler netværk mellem forskere og praktikere inden for temaer som grøn omstilling og digitalisering. Malthe er cand.mag. i Anvendt Filosofi med speciale i kultur- og sproganalyse, herunder med fokus på, hvordan adfærd og diskurser kan omsættes til læringsprocesser i tværfaglige miljøer. Han er uddannet fra Aalborg Universitet og Columbia University i New York, og har tidligere arbejdet med læringskulturer og samskabelse på uddannelsesområdet.

Ring til Malthe: 60 74 86 84
Send en mail til Malthe: mhj@samf.ku.dk

 

Maria Frahm Bjørn

Maria Frahm Bjørn, Projektkoordinator

Maria er projektkoordinator for Grønt Universitet, der arbejder med at udvikle nye formater for et forandringsskabende universitet i lyset af de grønne kriser. Maria er uddannet cand.scient.pol. fra Københavns Universitet med speciale i demokratiteori og kritisk økologisk tænkning. Hun har tidligere arbejdet med undervisning, forskning og forskningsnetværk på Københavns Universitet med særligt fokus på demokratisk innovation og grønne omstillinger.

Send en mail til Maria: Mafb@samf.ku.dk

Ida Reimi Karahashi Rasmussen

Ida Reimi Karahashi Rasmussen, Studentermedhjælper
Ida er involveret i udviklingen af centrets visuelle identitet og er med til at producere videoer, billeder og grafisk design til synliggørelsen af MaryCentret. Hun læser en bachelor i Informationsstudier på Københavns Universitet og har tidligere studeret ved KBH Film og Fotoskole, hvor hun fik grundlæggende færdigheder inden for filmskabning, samt været kameraassistent hos diverse medieproduktionsvirksomheder. Derudover er Ida frivillig i Uniradioens videoredaktion, hvor hun skaber videoer til radioens webindhold.


Send en mail Ida: nmt174@samf.ku.dk

Viktoria Windfeldt Hinge

Viktoria Windfeld Hinge, Studentermedhjælper

Viktoria understøtter udbygningen af centerets partnerskaber og eksterne relationer samt centrets startmiddelprogram. Ved siden af sin stilling i centret er hun en aktiv stemme i klimadebatten gennem Den Grønne Ungdomsbevægelse og medskaber af Krogerup Højskoles Elevfond, der arbejder for mangfoldighed og diversitet på danske højskoler. Til dagligt læser Viktoria en bachelor i statskundskab på Københavns Universitet.

Ring til Viktoria: 31 44 38 14

Send en mail til Viktoria: xtl777@samf.ku.dk

Clare Wibroe

Clare Wibroe, Studentermedhjælper

Clare assisterer Brigitte i forskningsprojektet om samtykkelovgivningen i strafferetssystemets håndtering af voldtægtssager. Til daglig læser hun kandidaten i Security Risk Management ved Københavns Universitet. Inden da læste hun en bachelor i antropologi, hvor hun tilbragte et semester ved University of Edinburgh. Ved siden af sin stilling i centeret arbejder hun i Beskæftigelsesministeriets afdeling for informationssikkerhed.

Ring til Clare: 60 80 70 61

Skriv til Clare: cfn163@samf.ku.dk