Crown Princess Mary Center bringer forskere og praktikere sammen for at belyse tidens svære samfundsudfordringer. Vi skaber tværfaglig viden i samarbejde med vores omverden og gør den tilgængelig og anvendelig for travle beslutningstagere

Simon Kjær Hansen, centerleder

Vores fokus

Crown Princess Mary Center er et nyt videnscenter for anvendt og tværfaglig forskning inden for human- og samfundsvidenskaberne.

Centret er oprettet af Det Humanistiske, Det Samfundsvidenskabelige, Det Teologiske og Det Juridiske Fakultet ved Københavns Universitet og har fokus på aktuelle samfundsudfordringer med mennesket i centrum. Det betyder blandt andet, at centret vurderer de menneskelige konsekvenser, som teknologi-, videnskabs- og samfundsudviklingen kan medføre. F.eks. i forhold til digitalisering, klimaudfordringer, demografiske ændringer, identitets- og rettighedsspørgsmål samt de fysiske rammers indvirkning på arbejds-, hverdags- og fritidslivet. Centret vil også løbende udvikle og dele metoder for viden skabt gennem tværfagligt samarbejde mellem forskningsmiljøer og myndigheder, virksomheder og civilsamfundets organisationer.

Kontakt os

Centerleder
Simon Kjær Hansen
Telefon: 35 32 35 17
Mail: shansen@samf.ku.dk

Centeradministrator
Anne Thomsen
Telefon: 35 32 40 83
Mail: at@samf.ku.dk