Vores fokus

Crown Princess Mary Center er et nyt videnscenter for anvendt og tværfaglig forskning inden for human- og samfundsvidenskaberne.

Centret er oprettet af Det Humanistiske, Det Samfundsvidenskabelige, Det Teologiske og Det Juridiske Fakultet ved Københavns Universitet og har fokus på aktuelle samfundsudfordringer med mennesket i centrum. Det betyder blandt andet, at centret vurderer de menneskelige konsekvenser, som teknologi-, videnskabs- og samfundsudviklingen kan medføre. F.eks. i forhold til digitalisering, klimaudfordringer, demografiske ændringer, identitets- og rettighedsspørgsmål samt de fysiske rammers indvirkning på arbejds-, hverdags- og fritidslivet. Centret vil også løbende udvikle og dele metoder for viden skabt gennem tværfagligt samarbejde mellem forskningsmiljøer og myndigheder, virksomheder og civilsamfundets organisationer.

Udvalgte forskningsprojekter