Copenhagen Change Academy

Copenhagen Change Academy er et forsknings- og formidlingsprojekt, der understøtter samarbejde mellem forskere og praktikere med henblik på at løse komplekse samfundsudfordringer. I perioden 2022-2024 vil vi formidle best practice erfaringer og kortlægge rammebetingelser for gode forskning-praksis-samarbejder, samt udvikle en ressourcebank til gavn for fremtidens samarbejder.

Blå grafik

Copenhagen Change Academy er sat i verden for at imødekomme en efterspørgsel på større gensidig forståelse mellem forskere og praktikere, lettere adgang til at indgå tværgående samarbejder samt metodiske modeller og værktøjer, der kan bruges til at designe samarbejde med inspiration fra best practice cases.

Copenhagen Change Academy er et forsknings- og formidlingsprojekt, som blev igangsat i 2022 af Dronning Marys Center, i samarbejde med Realdania og under faglig ledelse af antropolog og professor MSO Bjarke Oxlund. Projektet skal generere viden om virkningsfulde samarbejdsmetoder mellem forskning og praksis, som kan hjælpe fremtidige projekter godt på vej. Projektet har fokus på human- og samfundsvidenskabelige forskningssamarbejder, idet vi henvender os til forskere, fondsrådgivere samt interesserede praktikere i offentlige og private organisationer. Vi formidler løbende videnskabelige indsigter gennem konkrete eksempler, anvendelsesorienterede værktøjer, visuelle overblik, rådgivning og partnerskaber. Projektet kører parallelt med Copenhagen Impact Lab, som er et netværk for beslutningstagere etableret i samarbejde med VELUX FONDEN for perioden 2022-2024.

I 2022 har vi undersøgt ’det gode samarbejdsprojekt’ mellem forskere og praktikere igennem overbliksskabende og dybdegående delstudier: 1) en casestudieundersøgelse, 2) et ekspertinterview-studie og 3) et litteraturstudie. I slutningen af januar 2023 vil vi offentliggøre vores indsigter i erfaringsopsamlinger og anvendelsesrettede opmærksomhedspunkter. Herudover publicerer vi et litteratur-review, der giver indblik i metodelitteratur om forskning-praksissamarbejde.

I 2023 vil vi undersøge ’den gode infrastruktur’ for forskning-praksissamarbejde og indhente internationale best practice erfaringer til inspiration i en dansk kontekst. I formidlings- og netværkssporet har vi fokus på at udvikle en digital ressourcebank og et mødested mellem forskning og praksis.