Relationen mellem land og by

Er der blevet længere mellem by og land , eller bygger debatten mest på synsninger? Det forsøger vi at blive lidt klogere på i dette projekt, der gennem data fra Danmarks Statistik kortlægger og udvikler tværfaglige indikatorer til at belyse udviklingen mellem land- og byområder siden kommunalreformen. I 2024 lancerer vi både indeks og en antologi på baggrund af projektet. 

Busstop med får i baggrunden
Taler vi om de rigtige ting, når vi taler om Land og By - det undersøger vi i dette projekt finansieret af Realdania. Foto: Mette Frandsen

Debatten om land og by fylder meget i både den offentlige debat og på politikernes dagsorden. Men for at vi kan sikre, at det er de rigtige diskussioner og tiltag, der bliver taget om balancen mellem land og by, har vi brug for mere robust viden. Derfor styrker vi med dette projekt det vidensfundament, debatten om Land og By hviler på i samarbejde med Danmarks Statistik. 

Sat på spidsen kan man sige, at vi reelt står i en situation, hvor et af tidens vigtigste politiske temaer bliver debatteret ud fra fordomme frem for reel viden

Som led i projektet vil der blive udviklet et datagrundlag i form af et register bestående af et eller flere datasæt over relevante variable for land-by relationen. Det kan omfatte dataområder indenfor bl.a. demografi, bolig, uddannelse, arbejdsmarked, transport og miljø. Registreret baseres på eksisterende datakilder samt en videreudvikling på udvalgte dataområder. På baggrund af registeret udvikles et indeks, bestående af en række indikatorer, der beskriver udviklingen i relationen mellem land og by. Indeks bliver lanceret til juni 2024, hvor alle vil kunne tilgå data digitalt. 

Der er blevet nedsat en tværfaglig ekspertgruppe bestående af forskere og repræsentanter fra offentlige myndigheder, erhvervsliv og interesseorganisationer til at rådgive og kvalitetssikre i processen med udviklingen af datagrundlag og indikatorer.

Med projektet ønsker Dronning Marys Center og Danmarks Statistik at bidrage med nye indsigter til den offentlige debat om land og by og stille vidensressourcer til rådighed, der kan blive brugt aktivt af de mange aktører, der beskæftiger sig med forskellige aspekter af land-by relationen. 

“Der er mange modsatrettede fortællinger og synspunkter, der står overfor hinanden. Det er et godt og relevant udgangspunkt for at få noget fakta og forskningsbaseret viden ind i en dilemmafyldt debat.” 

Events og udgivelser

Udover at sikre et bedre grundlag for viden, har vi med projektet også haft fokus på at få flere nuancer i debatten. Vi har afholdt en række events, skrevet debatindlæg og udkommer med en antologi i 2024. Antologien er blevet til med bidrag fra forskere og andre eksperter, der på baggrund af ny data fra projektet fortolker med udgangspunkt i deres egen viden. 

Næste event er i København den 12. marts og det vil snart være muligt at melde sig til via hjemmesiden. 

Forskellene mellem land og by

I februar 2023 holdt Crown Princess Mary Center et debatarrangement, hvor vi satte fokus på forskellene mellem land og by. I filmen kan du blive klogere på de politiske og økonomiske forskelle og høre, hvorfor to debattører mener, at forskellene er et problem. 

Støttet af

Realdania logo

Projektet har modtaget finansiering af Realdania

Projekt: Land-by relationer  
Periode:  2022-2023

Kontakt

Lise Tjørring

Lise Tjørring, forskningskonsulent

alt@samf.ku.dk