Relationen mellem land og by

Projektet ønsker at kortlægge og udvikle tværfaglige indikatorer til at belyse udviklingen mellem land- og byområder siden kommunalreformen, gennem udviklingen af et land & by register og indeks. På baggrund af identificerede tendenser i indekset, skal der fra 2023 igangsættes kvalitative analyser af særligt vigtige udviklingstendenser i land og by relationen.

byskilte

Projektet er et samarbejde mellem Crown Princess Mary Center og Danmarks Statistik. Som led i projektet vil der blive udviklet et datagrundlag i form af et register bestående af et eller flere datasæt over relevante variable for land-by relationen. Det kan omfatte dataområder indenfor bl.a. demografi, bolig, uddannelse, arbejdsmarked, transport og miljø, mv. Registreret baseres på eksisterende datakilder samt en videreudvikling på udvalgte dataområder. På baggrund af registeret udvikles et indeks, bestående af en række indikatorer, der beskriver udviklingen i relationen mellem land og by.

Der er blevet nedsat en tværfaglig ekspertgruppe bestående af forskere og repræsentanter fra offentlige myndigheder, erhvervsliv og interesseorganisationer til at rådgive og kvalitetssikre i processen med udviklingen af datagrundlag og indikatorer.

Med projektet ønsker Crown Princess Mary Center og Danmarks Statistik at bidrage med nye indsigter til den offentlige debat om land og by og stille vidensressourcer til rådighed, der kan blive brugt aktivt af de mange aktører, der beskæftiger sig med forskellige aspekter af land-by relationen.

Land og by indeks og register forventes lanceret i perioden frem til december 2023. Udvikling af register og indeks er muliggjort af en bevilling fra den filantropiske forening Realdania.

Forskellene mellem land og by

I februar 2023 holdt Crown Princess Mary Center et debatarrangement, hvor vi satte fokus på forskellene mellem land og by. I filmen kan du blive klogere på de politiske og økonomiske forskelle og høre, hvorfor to debattører mener, at forskellene er et problem. 

Støttet af

Realdania logo

Projektet har modtaget finansiering af Realdania

Projekt: Land-by relationer  
Periode:  2022-2023

Kontakt

Lone Stahlfest Møller Lone Stahlfest Møller
Projektleder
Danmarks Statistik
lmo@dst.dk