Om centret

Ansatte i Mary Centret holder møde

Crown Princess Mary Center er sat i verden for at løse samfundsproblemer gennem partnerskaber, samarbejde og forskning. Centret skaber ny viden i et tæt samspil mellem universitetet og organisationer i den offentlige sektor, erhvervslivet og civilsamfundet. Gennem nytænkende netværk, samfundsaktuel viden og formidling stræber centret efter at sikre bedre muligheder for at løse tidens store samfundsudfordringer.


Vi arbejder altid med mennesket i centrum og har fokus på at skabe løsninger, der kan implementeres og føre til positiv forandring. Bag centret står Det Humanistiske, Det Samfundsvidenskabelige, Det Teologiske og Det Juridiske Fakultet ved Københavns Universitet. Centret samarbejder tæt med HKH Kronprinsesse Mary, der også sidder i centrets advisory committee.
HKH Kronprinsesse Mary åbnede formelt centret den 2. februar 2022 i forbindelse med fejringen af Hendes Kongelige Højheds 50 års fødselsdag.

Hvordan er MaryCentret finansieret?

Crown Princess Mary Center er finansieret af Københavns Universitet, som dækker centerets driftsomkostninger.
Den filantropiske forening Realdania har herudover givet tilsagn om en bevilling på 25 mio. kr. til centeret. Bevillingen skal bl.a. bidrage til de første års metodeopbygning, til konkrete partnerskaber om f.eks. de fysiske rammers indvirkning på arbejds-, hverdags- og fritidslivet samt til deling af den viden, der bliver skabt undervejs i centrets arbejde.

Hvordan er MaryCentret organiseret?

Crown Princess Mary Centret ledes af Simon Kjær Hansen som refererer til en styregruppe bestående af dekanerne for Samfundsvidenskab, Humaniora, Teologi og Jura.

Et fagligt koordineringsudvalg sikrer sparring om forankringen af aktiviteter i fakulteternes faglige miljøer, samt agerer som bedømmelseskomité i processer, hvor centret uddeler midler til forskningsaktiviteter.

Centrets Advisory Committee etableres i 2022 og består af ledere fra et bredt udsnit af samfundsinstitutioner. Advisory Committee har ikke formel beslutningskompetence, men rådgiver centrets ledelse om partnerskabs- og udviklingsmuligheder.

Organisationsdiagram

Organisationsdiagram