Ressourcer

Illustration af proces

Her samler vi løbende viden og ressourcer, som genereres gennem forsknings- og formidlingsprojektet Copenhagen Change Academy

I dag starter mange forskere og praksisaktører ’forfra’, når de indgår et samarbejdsprojekt. Copenhagen Change Academy skal bidrage til en større vidensdeling på tværs af projekter, fagdiscipliner og sektorer. Vi ønsker at imødekomme en efterspørgsel på systematiske erfaringsopsamlinger, konkrete håndbøger og lettilgængelige mødesteder. Ressourcerne her på siden er første skridt på vejen. I efteråret 2022 har vi genereret viden om ’det gode samarbejdsprojekt’ gennem tre delstudier; en casestudieundersøgelse, en ekspertinterviewundersøgelse og et litteraturstudie. På baggrund heraf har vi produceret en vejledning til det, vi kalder forandringsskabende forskningssamarbejder. Vil man vide mere om rådene i vejledningen, kan man læse ned i fire best practice cases, en udvidet beskrivelse af ekspertråd samt et overblik over relevant international litteratur. Ressourcerne er henvendt til forskere, fondsrådgivere, brobyggere og praksisaktører inden for den private og offentlige sektor. Vi håber, at I vil hjælpe med at sprede ressourcerne, så flest muligt kan få gavn af det arbejde vi laver.

Copenhagen Change Academy er støttet af Realdania for perioden 2022-2025.