International litteratur

Figur 2: Emneoversigt over udvalgte artikler og interventionsstudier. Vi har selv kategoriseret artiklerne.

Dette studie præsenterer et tværsnit af den engelsksprogede litteratur om samarbejdsprojekter mellem forskning og praksis. Studiet bygger på en afsøgning af forskningsartikler i databasen SCOPUS fra år 2000 og frem.