Cases

Find inspiration i fire cases med konkrete eksempler på best practice og håndtering af udfordringer i samarbejde mellem praksispartnere og forskere inden for human- og samfundsvidenskab. Under hver case finder I et resumé samt en dybdegående casebeskrivelse, som kan downloades i pdf-version.