Forskningsbaseret samskabelse af læringsmiljøer på skoler

I 2018 kontaktede to psykologfaglige autismeeksperter Interacting Minds Centre ved Aarhus Universitet med henblik på at bygge bro mellem specialskoleområdet og den nyeste forskning inden for leg og læring. Det blev startskuddet til et integreret samarbejde mellem Interacting Minds Centre og specialskolen Langagerskolen, med senere tilknytning af folkeskolen Højvangskolen og Stenomuseet, i perioden 2019-2022.

Samarbejdet skabte grobund for udvikling af nye legende sociale læringsmiljøer og refleksionsrum for skoleelever med autisme og særlige behov; både i form af et ”mindset” blandt skolernes medarbejdere og i form af formidling af konkrete pædagogiske værktøjer til andre special- og folkeskoler i Danmark. Fremtidige projekter kan lære af denne case, da den giver indblik i en samskabelsesproces, hvor tværfaglige forskningsindsigter blev kombineret med praksisnær pædagog- og lærerfaglig viden. Casen viser også, hvordan medarbejderengagement, brobygning og in-kind medfinansiering kan være afgørende i et længerevarende samarbejdsprojekt, som beror på kortere projektbevillinger fra en række bevillingsgivere.

 

Praktikere som medudviklere. Det styrker relevans og ejerskab at inddrage praksispartnere som medudviklere. Herved undgår man den faldgrube, at praktikerne demotiveres af at skulle udføre arbejde, som forskere har defineret på forhånd. I nærværende case var det nødvendigt at italesætte og praktisere idealet om ligeværdig udveksling, så praksispartnerne gradvist oplevede forskernes respekt for deres viden om praksis.

En brobyggerfunktion. Samarbejde kan optimeres ved brug en brobygger, der har kendskab til både forskning og praksis. I denne case var der gode erfaringer med en ekstern psykolog, som først blev ansat som videnskabelig assistent på universitetet og senere som udviklingskonsulent på specialskolen.

Vedvarende finansiering. Delvis finansiering, kortvarig projektstøtte og samtidige bevillingsgivere med forskellige krav skaber usikkerhed og unødigt administrativt arbejde i et samarbejdsprojekt. I denne case var seed funding afgørende i opstartsfasen, mens bridging funding fra Aarhus Universitet var afgørende i overgangsperioder uden ekstern projektstøtte.

 

 

Titel: CollaboLearn (tidligere KlubKlods).

Hvornår? 2019-2022.

Hvem? Interacting Minds Centre ved Institut for Kultur og Samfund, Aarhus Universitet, Langagerskolen, Højvangsskolen og Science Museerne.

Projektansvarlig: Forsker Ella Paldam, Interacting Minds Centre, Aarhus Universitet.

Bevillingsgivere: Carlsberg Fondet, Innovationsfonden, LEGO Fonden, Sofiefonden, Trygfonden, Velux Fonden, Aarhus Universitet (bridging funding).