Copenhagen Impact Lab

 

 

Crown Princess Mary Center har i samarbejde med Velux Fonden etableret netværket Copenhagen Impact Lab. Netværket har til formål at fremme forskning-praksis-samarbejde og styrke rammerne for viden, der løser problemer.

Copenhagen Impact Lab består af en mindre kreds af ledere fra universiteter, fonde samt offentlige og private virksomheder. Det er et netværk for beslutningstagere, som i deres hverdag arbejder konkret med forskning-praksis-samarbejde.

Mange myndigheder, virksomheder, foreninger og fonde er i disse år involveret i projekter, der tilvejebringer ny viden i direkte samarbejde med universiteternes forskningsmiljøer. Men endnu er der ikke nogen systematisk opsamling af erfaringer med forskning-praksis-samarbejde, og der er ikke et samlende forum for de aktører, som prøver forskellige tilgange og metoder af. Flere projekter starter op forfra uden at bygge ovenpå tidligere forsøg. Det skal Copenhagen Impact Lab gøre op med.

Netværket mødes fire gange årligt for at udveksle erfaringer om de seneste forsøg på området, diskutere danske og udenlandske best-practice eksempler samt udvikle nye redskaber og viden, som kan bringe værdi for eksisterende og kommende projekter. Første møde fandt sted 20. januar 2022.

Netværks illustration