3. maj 2024

20 nye policy fellows skal søge inspiration på universitetet

POLICY FELLOWSHIP

I efteråret byder Dronning Marys Center velkommen til et nyt hold af policy fellows, som i direkte samarbejde med universitetets forskere skal finde nye indsigter og løsninger på problemer omkring digitalisering og grøn omstilling.

foto af policy fellows
20 nye policy fellows skal i samarbejde med universitets forskere finde nye indsigter og løsninger.

20 nye policy fellows fra den offentlige sektor, erhvervsliv, civilsamfund og filantropi er nu blevet udvalgt til at være policy fellows på Københavns Universitet. MaryCentrets Policy Fellowship kører nu på tredje år og er et videnspartnerskab, der faciliterer gensidig vidensdeling mellem forskere og policy fellows, forklarer leder af MaryCentret, Simon Kjær Hansen: 

”Vi vil gerne styrke muligheden for at dem, der arbejder forskningsmæssigt og praktisk med grøn omstilling eller digitalisering kan bygge tætte og gensidige relationer og sammen finde nye løsninger inden for disse vigtige dagsordener.”

1:1 møder med forskere

En bærende del i MaryCentrets Policy Fellowship er den individuelle sparring med forskere på Københavns Universitet. Alle policy fellows bliver tilbudt 4 – 5 møder med forskere, hvor de kan få forskellige faglige input til de konkrete udfordringer, de arbejder med.

For Uffe Rabe Krag, politisk chef hos Forbrugerrådet Tænk og ny policy fellow på tech-sporet, er sparring med forskere værdifuldt af flere årsager:

Møder med forsker er en måde for mig til at få udfordret mit verdensbillede på og få tryktestet holdninger og løsningsforslag af de folk, der ved allermest om emnet.”

Uffe Rabe Krag, politisk chef Forbrugerrådet Tænk

”For det første kan dialog med forskere bidrage til, at min organisations arbejde på de digitale dagsordner bliver informeret af den bedst mulige viden. For det andet vil der i samtalerne med forskerne utvivlsomt opstå ny inspiration og idéer til andre vinkler, som jeg kan angribe arbejdet fra. For det tredje er det også en måde for mig til at få udfordret mit verdensbillede på og få tryktestet holdninger og løsningsforslag af de folk, der ved allermest om emnet.”

De 20 nye policy fellows er blevet udvalgt af en faglig programkomité bestående af forskere fra de samfundsvidenskabelige, humanistiske, juridiske og teologiske fakulteter. Og som noget nyt i år har tidligere policy fellows været med i komitéen, hvilket har styrket fokus på at få sammensat to hold af policy fellows, der virkelig kan inspirere hinanden på tværs af sektorer.

Vidensdeling på tværs af netværket

Netværket med andre policy fellows er netop noget af det, som Fiona Luscombe Kielsgaard Holm, der er Investment Advisory Lead i Copenhagen Infrastructure Partners (CIP), ser frem til. Hun er en af de nye policy fellows på det grønne spor:

”Det bliver spændende at sparre med andre fellows , som står overfor lignende udfordringer på tværs af industrier.  Derudover ser jeg frem til at dele CIP’s erfaringer og læringer med resten af netværket.”  

Fiona har søgt om at blive policy fellow, fordi hun håber at være med til at etablere en best practice omkring , hvordan man sikrer den sociale bæredygtighed i alle led af værdikæden, når man investerer i store grønne projekter på globalt plan:

”Der har været rigtig meget fokus på miljødelen af ESG-kravene, men der er endnu ikke etableret best practice på det sociale aspekt af den grønne omstilling. Som jeg ser det, er det alle os aktører i markedet, der er med til at forme det lige nu. Og her har vi brug for perspektiver og input fra forskningen til at forme denne retning.”

 

 

 • Alexander Astola Fugl, Kontorchef, Erhvervsministeriet
 • Fiona Luscombe Kielsgaard Holm, Investment Advisory Lead, Copenhagen Infrastructure Partners
 • Ingeborg Due Kolind, Global Climate and Nature Lead, Novo Nordisk
 • Lars Beer Nielsen, Kontorchef, Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet
 • Linda Høibye, Climate Change Director, IFU – Investeringsfonden for udviklingslande
 • Marie Voldby, Partner, Deloitte
 • Mathias Bickersteth, Programansvarlig, Tuborgfondet
 • Mette Kirstine Schmith, Politisk og International Chef, Brintbranchen
 • Thomas Hebsgaard, Journalist, Zetland
 • Troels Dam Christensen, Sekretariatsleder, 92-gruppen – Forum for Bæredygtig Udvikling

 

 

 • Amalie Fudim Villesen, Chefkonsulent, Center for Sociale Medier, Tech og Demokrati, Slots- og Kulturstyrelsen
 • Christina Dahl Jensen, Teamleder og Senior Advisor for Innovation, Folkekirkens Nødhjælp
 • Jane Glindvad Kristensen, Kontorchef, Energistyrelsen
 • Johan Wogensen Bach, Teamleder – MENA, International Media Support
 • Kristine Helen Falgren, Head of Fintech R&D, Copenhagen Fintech
 • Marie Hvid Damborg, Digitaliseringschef, Teknik- og Miljøforvaltningen, Københavns Kommune
 • Mikkel Rueskov Guldberg, Kontorchef, Erhvervsministeriet
 • Thomas Hyldal, Rektor, Gefion Gymnasium og Formand, Danske Gymnasiers Digitaliseringsudvalg
 • Thorkild Kristiansen, Kontorchef, Digitaliserings- og Ligestillingsministeriet
 • Uffe Rabe Krag, Politisk Chef, Forbrugerrådet Tænk

 

Emner