22. februar 2024

Vil du være med til at skabe netværk og videnspartnerskaber?

NY STILLING

Vil du være med til at skabe netværk og videnspartnerskaber for at løse svære samfundsproblemer? Så har vi en ledig stilling i Crown Princess Mary Center

MaryCentrets medarbejdere
Vil du være med til at skabe netværk og videnspartnerskaber for at løse svære samfundsproblemer? Så har vi en ledig stilling i Crown Princess Mary Center

Crown Princess Mary Center (MaryCentret) er et center ved Københavns Universitet, der blev startet for to år siden. Vores opgave er at bidrage til at løse samfundsproblemer gennem videnspartnerskaber, og vi søger en fuldmægtig til at indgå i vores netværksteam.

Netværksteamet etablerer forskellige former for netværk mellem forskere og aktører fra erhvervsliv, civilsamfund og offentlige institutioner for at skabe fortrolige rum for videns- og erfaringsudveksling inden for samfundsaktuelle temaer – fx grøn omstilling og digitalisering. Til dagligt vil du referere til Manager of Networks Sigrid Marie Lassen.

Vi tilbyder en afvekslende hverdag i et lille center, hvor der er engagement og pionerånd. Du får mulighed for at sætte dit præg på centrets arbejde og være med til at udvikle et vigtigt område inden for universitetet. Vi tror på en arbejdskultur, hvor der er plads til at tage chancer og prøve nye ting af snarere end at være bange for fejl. Du bliver en del af et dedikeret team af fagligt stærke kollegaer, som er nysgerrige på hinandens arbejdsområder, understøtter hinanden og griner sammen i frokostpauserne. Vi er et lille team, som arbejder sammen om de fleste opgaver, og vi forventer, at du er åben for at løse mange forskellige typer opgaver i hverdagen.

Kerneopgaver

Dine kerneopgaver vil være at koordinere MaryCentrets Policy Fellowship og sørge for, at vi følger vores årshjul og når vores deadlines – i samarbejde med Manager of Networks. Her vil du blandt andet få ansvar for at:

 • Koordinere og tilrettelægge ekspertmøder mellem forskere og policy fellows
 • Forberede og afvikle inspirations- og netværksmøder i centret
 • Sætte dig ind i alle policy fellows’ arbejdsområder og understøtte dem i udarbejdelsen af deres skriftlige ’slutprodukter’ inden for grøn omstilling og/ eller teknologi og digitalisering
 • Forberede indstillinger til programkomitéerne, som udvælger nye policy fellows
 • Evaluere programmet i samarbejde med centrets evalueringsteam
 • Pitche idéer til centrets kommunikationsteam og i samarbejde med dem udarbejde forskerportrætter, videoer, hjemmeside, ansøgningsopslag og LinkedIn-posts mm.

Derudover vil arbejdsopgaver blandt andet være

 • Organisere events og konferencer, som debatterer og formidler forskningsindsigter direkte med de berørte praktikere, i samarbejde med eksterne samarbejdspartnere (fx CPH:DOX, University of Cambridge, Tech Policy Days)
 • Udvikle projektidéer og bidrage til at skrive fondsansøgninger
 • Understøtte Manager of Networks med at udvikle fellowshipmodellen og andre formater for faglige netværk, hvor forskere og praktikere udveksler erfaringer inden for samfundsaktuelle temaer
 • Følge den aktuelle politik- og forskningsudvikling inden for et eller flere af de temaer, netværksteamet arbejder med, fx grøn omstilling, teknologi/ digitalisering, demokrati mv.

Vi forestiller os, at du

 • Har en relevant kandidatuddannelse og gerne et par års erfaring
 • Er analytisk og hurtigt kan sætte dig ind i politikområder og praktiske problemer, som samfundsaktører arbejder med på tværs af den offentlige sektor, civilsamfund og erhvervsliv
 • Er udadvendt og har flair for at engagere samarbejdspartnere både internt på universitetet og eksternt i de netværk og projekter, du er med til at etablere og koordinere
 • Er grundig, detaljeorienteret og god til at formulere dig, hvilket er vigtigt ift. de mange skriftlige leverancer, vi laver
 • Kan overskue at have ansvar for flere opgaver på én gang og har lyst til at arbejde i et dynamisk miljø, hvor vi har mange forskellige projekter i gang, og hvor vi træder til, når vores kollegaer har brug for det

Derudover er det en fordel, hvis du

 • Har arbejdet med tværfaglige projekter og/eller policyudvikling i praksis – fx i en offentlig institution, civilsamfund eller erhvervsliv

Om MaryCentret

Crown Princess Mary Center er sat i verden for at bidrage til at løse samfundsproblemer gennem videnspartnerskaber. Centret skaber mødesteder og udvikler ny viden i et tæt samspil mellem universitetet og organisationer i den offentlige sektor, erhvervslivet og civilsamfundet. Bag centret står Det Humanistiske, Det Samfundsvidenskabelige, Det Teologiske og Det Juridiske Fakultet ved Københavns Universitet.

Løn og ansættelsesvilkår

Tiltrædelse 1. juni 2024, eller hurtigst muligt.

Den ugentlige arbejdstid er på 37 timer. Løn er i henhold til overenskomsten mellem Skatteministeriet og akademikere i staten. Stillingen indplaceres som fuldmægtig og der kan forhandles tillæg efter kvalifikationer.

Stillingen er tidsbegrænset til 2 år.

Ansøgning mv.

Vi ser frem til at modtage din ansøgning bilagt CV samt dokumentation for uddannelse via linket her så vi har den i hænde senest den 20. marts 2024.

Vi holder samtaler i uge 14 (2-9. april 2024).

Ansøgninger modtaget efter fristens udløb bliver ikke taget i betragtning.

Vi ønsker at afspejle det omgivende samfund og opfordrer alle uanset personlig baggrund til at søge stillingen.

For yderligere information

Kontakt Manager of Networks Sigrid Marie Lassen på 93 56 53 35 eller sml@samf.ku.dk

Emner