28. maj 2024

Studerende til Dronning Marys Center

LEDIGE STILLINGER

Dronning Marys Center søger nye studentermedarbejdere, der har lyst til at arbejde med at skabe samfundsforandring gennem partnerskaber mellem forskning og praksis. 

medarbejdere i mary centret
I Dronning Marys Center er studerende en vigtig del af vores arbejde med at skabe samfundsforandring gennem forskning og praksis. Foto: Mette Frandsen

Dronning Marys Center er et tværfagligt og omverdens orienteret center ved Københavns Universitet. Vi gør forskningsbaseret viden tilgængelig og anvendelig for samfundets beslutningstagere, og vi udvikler ny viden og nye indsigter i direkte samarbejde med dem. 

Vi søger studerende, som kan assistere os i centrets daglige arbejde og udvikling, herunder med at udbygge partnerskaber og netværk med organisationer og beslutningstagere i universitetets omverden.

Om MaryCentret

Dronning Marys Center fremmer tværfaglige samarbejder mellem forskere og praktikere med henblik på at identificere og løse samfundsproblemer. Centret skaber ny viden i et tæt samspil mellem universitetet og organisationer i den offentlige sektor, i erhvervslivet og i civilsamfundet. Vi etablerer også netværk for en løbende og uformel dialog mellem forskere og praktikere i universitetets omverden. Bag centret står Det Humanistiske Fakultet, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Det Teologiske Fakultet og Det Juridiske Fakultet ved Københavns Universitet.

Se nærmere på: https://marycenter.ku.dk/

Arbejdsopgaver

Studenterteamet på MaryCentret hjælper centrets leder og sekretariat med bl.a. at organisere debat- og netværksarrangementer, udarbejdelse af oplæg til nye partnerskaber og fundraising, formidling af centrets resultater, layout, grafisk design og den praktiske gennemførsel af centrets møder og seminarer samt en række opgaver forbundet med centrets daglige drift, herunder centrets eksterne kommunikation. 

Vi forestiller os

  • At du er fleksibel og har lyst til at arbejde i et travlt og dynamisk miljø
  • Er god til at formulere dig skriftligt og har gode kommunikationsevner
  • Har gode IT-kundskaber og god digital forståelse
  • Har interesse i at arbejde med eksterne partnerskaber og netværk
  • At du er kreativ, nysgerrig og i stand til selvstændigt at kunne opsøge oplysninger
  • At du har gode engelskkundskaber

Arbejdstid og -sted

Arbejdstiden er på 15 timer om ugen i gennemsnit. Der tages hensyn til eksaminer.

Tiltrædelse den 7. august 2024 eller hurtigst derefter. 

Løn og ansættelsesvilkår

Du vil blive HK-ansat og aflønnet som timelønnet studerende i henhold til reglerne i Fællesoverenskomsten mellem Skatteministeriet og Offentlige Ansattes Organisationer - Det Statslige Område (OAO-S-fællesoverenskomsten) og efter Organisationsaftalen for Kontorfunktionærer, laboranter og It-medarbejdere (HK).

Timelønnen er anciennitetsbestemt og udgør minimum 140,56 kr. (1. april 2024-niveau).

For at blive ansat er det en forudsætning, at du er indskrevet og aktiv studerende ved en videregående uddannelsesinstitution. 

Ansøgnings- og ansættelsesprocedure

Kunne du tænke dig at blive en del af dette vigtige arbejde, så er det nu, du skal søge. Send en kort motiveret ansøgning med indskrivningsbevis, karakterudskrift, samt CV via jobportalen senest den 16. juni 2024 klokken 23:59.

Vi ønsker at afspejle det omgivende samfund og opfordrer alle uanset personlig baggrund til at søge stillingen. 

Bemærk venligst, at der kun kan uploades en fil til hver kategori. Hvis du har flere dokumenter til samme kategori (f.eks. eksamensbevis og eksamensudskrifter), så skal du samle dokumenterne i en fil (pdf eller word). Ansøgninger, som modtages efter ansøgningsfristens udløb, vil ikke blive accepteret.

For yderligere information

Kontakt centeradministrator Anne Thomsen e-mail: at@sam.ku.dk  tlf. 40260543

Universitetet ønsker at afspejle det omgivende samfund og opfordrer alle uanset personlig baggrund til at søge stillingen.

KU er i færd med at designe en ny fælles administrativ organisering på KU, som forventes at medføre ændringer inden for det næste år til halvandet. Målet med den administrative reform er blandt andet at styrke det tværgående samarbejde, øge effektiviteten og sikre gode karriereveje for administrative medarbejdere på KU. Reformen vil indebære besparelser på administration. Du opfordres til at kontakte Anne Thomsen 40260543, for at høre nærmere til sammenhængen mellem denne stilling og den administrative reform.

SØG STILLINGEN

Københavns Universitet giver sine knap 10.000 medarbejdere muligheder for at udnytte deres talent fuldt ud i et ambitiøst, uformelt miljø. Vi sikrer traditionsrige og moderne rammer om uddannelser og fri forskning på højt internationalt niveau. Vi søger svar og løsninger på fælles problemer og gør ny viden tilgængelig og nyttig for andre.

Kontakt

Anne Thomsen
E-mail: at@samf.ku.dk

Emner