Udenlandske læger i Danmark: Sprog, forventninger og højtuddannet international arbejdskraft

Dette projekt anlægger sprogvidenskabelige, antropologiske og juridiske perspektiver for at afdække udfordringer i ansættelser af og interaktion med udenlandske læger på danske sygehuse. Der samarbejdes med eksterne aktører i udviklingen af nye praksisser og rammer for rekruttering og fastholdelse af udenlandske læger.

Danmark har længe rekrutteret udenlandske læger, ikke mindst til udkantsområder. Strategien har dog haft blandede resultater både ift. tilfredshed og fastholdelse. Der peges ikke mindst på sprogfærdigheder, som en væsentlig udfordring. Vi analyserer, hvad der er på spil og foreslår muligheder for at ændre regler og praksis.

Forskere/gruppemedlemmer

Navn Titel Telefon E-mail
Adamo, Silvia Lektor +4535331405 E-mail
Karrebæk, Martha Sif Professor +4535329400 E-mail

Støttet af

Projektet har modtaget en et-årig finansiering fra centrets 'Seed money'-pulje 2021

Projekt: Udenlandske læger i Danmark: Sprog, forventninger og højtuddannet international arbejdskraft

Periode:  Oktober 2021 - oktober 2022
Forlænget: Juni 2023

Kontakt

Martha Sif Karrebæk. Foto: Marie Myrhøj Jensen Martha Sif Karrebæk
Lektor
Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab
Det Humanistiske Fakultet